நினைவிகள் (Cookies) ஆனவை, ஒரு இணையதளம் தாங்கள் அதனுடன் செயலாற்றும் முறை பற்றிய தகவலைத் தங்கள் கணினியில் சேமிக்கும் சிறிய கோப்புகள் ஆகும்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, தங்கள் வருகை, தாங்கள் பார்வையிட்ட பக்கங்கள், தங்கள் இருப்பிடம், மற்றும் தங்கள் அமர்வு (session) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைச் சேமிப்பதற்கு நினைவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இந்த இணையதளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாம்-தரப்பு நீட்சிகள் அவற்றின் நினைவிகளை உருவாக்கி நிர்வகிக்கலாம்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவல்களையும் சேகரிக்கவும் இல்லை மற்றும் சேமிக்கவும் இல்லை. இருப்பினும், இணைய சேவை வழங்குநர்கள் (Internet Service Providers - ISPs), தேடற் பொறிகள் (Search Engines), மற்றும் தங்கள் உலாவிகள் (Browsers) தங்கள் இணைய நெறிமுறை முகவரி (Internet Protocol address - IP Address) மற்றும் தங்கள் உலாவல் முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைக் கண்காணிக்கலாம்.

மன சாந்தி இல்லாத இடம் என்ற ஒரு அங்குல இடம் கூட இவ்வுலகில் எங்கும் கிடையாது. உன் பாரத்தை என் மேல் வை. என் மீது உன் பார்வையைத் திருப்பு. என்னையே தியானி. நிச்சயமாய் நான் உனக்குச் சாந்தியை அளிப்பேன்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

கொரோனா: கோயில் மூடல்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக அரசு உத்தரவுபடி பார்வையாளர்கள் மற்றும் ஏனைய நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

- நிர்வாகம்

குறிப்பு: தென்காசி ஷீரடி வைத்திய சாயி பிரார்த்தனைக் கூடம் மற்றும் கோயில் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மூடப்பட்டுள்ளது.

இனி வரும் நிகழ்வுகள்

ஏப்ரல் 20, 2020
திங்கட்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

மே 5, 2020
செவ்வாய்க்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

மே 7, 2020
வியாழக்கிழமை
4:00 பி.ப. - 5:00 பி.ப.
சத்யநாராயண பூஜை

மே 20, 2020
புதன்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

ஜூன் 3, 2020
புதன்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு