நினைவிகள் (Cookies) ஆனவை, ஒரு இணையதளம் தாங்கள் அதனுடன் செயலாற்றும் முறை பற்றிய தகவலைத் தங்கள் கணினியில் சேமிக்கும் சிறிய கோப்புகள் ஆகும்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, தங்கள் வருகை, தாங்கள் பார்வையிட்ட பக்கங்கள், தங்கள் இருப்பிடம், மற்றும் தங்கள் அமர்வு (session) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைச் சேமிப்பதற்கு நினைவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இந்த இணையதளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாம்-தரப்பு நீட்சிகள் அவற்றின் நினைவிகளை உருவாக்கி நிர்வகிக்கலாம்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவல்களையும் சேகரிக்கவும் இல்லை மற்றும் சேமிக்கவும் இல்லை. இருப்பினும், இணைய சேவை வழங்குநர்கள் (Internet Service Providers - ISPs), தேடற் பொறிகள் (Search Engines), மற்றும் தங்கள் உலாவிகள் (Browsers) தங்கள் இணைய நெறிமுறை முகவரி (Internet Protocol address - IP Address) மற்றும் தங்கள் உலாவல் முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைக் கண்காணிக்கலாம்.

என்னிடம் அடைக்கலம் புகுவோர் இப்பிறவியில் எதைக் குறித்தும் கஷ்டமே படமாட்டார்கள். இப்போது கவலையற்று இருங்கள்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

வருஷாபிஷேகம் 2020

மார்ச் 11, 2019 (புதன்)
  6:30 மு.ப. - 12:30 மு.ப.
ஸ்ரீ ஸூக்த பாராயணம்...
  5:30 பி.ப. - 8:30 பி.ப.
ஸ்ரீ மஹாலெக்ஷ்மி ஸஹஸ்ர நாமாவளி அர்ச்சனை...
   
மார்ச் 12, 2019 (வியாழன்)
  10:30 மு.ப. - மஹா அபிஷேகம்
  1:00 பி.ப. - ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் - நூல் வெளியீடு
  1:15 பி.ப. - அன்னதானம்
  7:00 பி.ப. - பல்லக்கு சேவை
   
வருஷாபிஷேக அழைப்பிதழ்

இனி வரும் நிகழ்வுகள்

பிப்ரவரி 21, 2020
வெள்ளிக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

மார்ச் 7, 2020
சனிக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
மகா பிரதோஷ வழிபாடு

மார்ச் 9, 2020
திங்கட்கிழமை
4:30 பி.ப. - 5:30 பி.ப.
சத்யநாராயண பூஜை

மார்ச் 11, 2020
புதன்கிழமை
6:30 மு.ப. - 12:30 பி.ப.
ஸ்ரீ ஸூக்த பாராயணம்

மார்ச் 11, 2020
புதன்கிழமை
5:30 பி.ப. - 8:30 பி.ப.
ஸ்ரீ மஹாலெக்ஷ்மி பூஜை