வழி காட்டலுக்கு "பெரிய மேப்பைப் பார்க்கவும்"-இல் சொடுக்கவும்

உன் கோரிக்கைகள் நிறைவேறாத விஷயத்திலும் கூட, நான் தாயைப் போன்றவனே. கோபித்து உட்கார்ந்தால் கூட தாய் தாலாட்டி உணவூட்டுகிறாள். நானும் அப்படியே. இவ்விதமாக நீ என்னை அறிய முடிந்தால், என் மீது உன் நம்பிக்கை குறையாது.

- ஷீரடி சாயி பாபா

இனி வரும் நிகழ்வுகள்

ஆகஸ்ட் 28, 2019
புதன்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

செப்டம்பர் 11, 2019
புதன்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

செப்டம்பர் 13, 2019
வெள்ளிக்கிழமை
4:30 பி.ப. - 5:30 பி.ப.
சத்யநாராயண பூஜை

செப்டம்பர் 26, 2019
வியாழக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

அக்டோபர் 11, 2019
வெள்ளிக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு