பாபாவின் விருப்பத்திற்கிணங்க உலகளவில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதன்முறையாக குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் பாபாவைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வதற்காக பக்தர்கள் அனைவரும் இணைந்து பாபாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை ஓவியங்கள் மூலம் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட எண்ணியுள்ளோம்.

புத்தகத்தின் பெயர் "ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்".

ஒவ்வொரு குடும்பமும் தங்களது பங்களிப்பாக ₹1,800 (ரூபாய் ஆயிரத்து எண்ணூறு) நன்கொடையாக அளித்து இந்த பிரம்மாண்டமான முயற்சியில் பங்குபெற்று பாபாவின் அருளபெற அழைக்கின்றோம்.

பாபாவின் பிசாதமாக ஒவ்வொரு நன்கொடையாளருக்கும் 10 புத்தகங்கள் வழங்கப்படும். நன்கொடையாளர் பெயர் புத்தகத்தில் வெளியிடப்படும்.

இந்த முயற்சியில் பங்குபெற, பக்தர்கள் தற்போது UPI-இயலுமைப்படுத்தப்பட்ட அலைபேசி செயலிகள் (UPI-enabled Mobile Apps) மூலமும் நன்கொடைகள் செலுத்தலாம்.


நீ எந்தக் காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தாலும், எங்கிருந்தாலும், எதைச் செய்தாலும் என்னையே நினைவில் நிறுத்தி உன் வேலையைச் செய். அதை நான் வெற்றியடையும்படிச் செய்வேன்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

கொரோனா: பக்தர்களுக்கான வழிமுறைகள்

புத்தக வெளியீட்டில் ஒரு அங்கமாக இருங்கள்

இனி வரும் நிகழ்வுகள்

நவம்பர் 12, 2020
வியாழக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

நவம்பர் 27, 2020
வெள்ளிக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு

டிசம்பர் 12, 2020
சனிக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
மகா பிரதோஷ வழிபாடு

டிசம்பர் 27, 2020
ஞாயிற்றுக்கிழமை
5:30 பி.ப. - 6:00 பி.ப.
பிரதோஷ வழிபாடு