தலைப்பு: சாயி கோயிலில் ஆங்கிலப் பத்தாண்டு பூஜை!
தேதி: டிசம்பர் 26, 2020 (சனிக்கிழமை)
மூலம்: மாலை முரசு
வெளியீடு: திருநெல்வேலி
ஊடகம்: செய்தித்தாள்
மொழி: தமிழ்

நீங்கள் என்னை தரிசிக்கும் போது அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தை, நானும் உங்கள் தரிசனத்தால் அதே ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பேன். என் வார்த்தைகளின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்