தலைப்பு: தென்காசி ஷீரடி வைத்திய சாயி கோவிலில் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி
தேதி: ஜனவரி 2, 2021 (வெள்ளிக்கிழமை)
மூலம்: மீடியா செய்தி
வெளியீடு: சென்னை
ஊடகம்: செய்தித்தாள்
மொழி: தமிழ்

அன்புடனும், பாசத்துடனும் எவன் என்னை நினைத்துத் தியானிக்கிறானோ பரமாத்மா அவனுக்கு ஓடிச் சென்று உதவி புரிகிறார். உனது முந்தைய நல்வினைகளின் சேகரிப்பு அதிகம். எனவே நீ இங்கு வந்துள்ளாய்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திரக் கூடம்

ஷீரடி சாய்பாபா மற்றும் அவரது பக்தர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை வழங்கும் ஓவியக்கூடம் ஏப்ரல் 14, 2022 அன்று திறக்கப்பட்டது. முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்