தலைப்பு: தமிழில் ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது
தேதி: மார்ச் 1, 2021 (திங்கட்கிழமை)
மூலம்: ஸ்ரீ சாயி சுமிரன் டைம்ஸ்
வெளியீடு: புது தில்லி
ஊடகம்: மின்-செய்தித்தாள்
மொழி: ஆங்கிலம், ஹிந்தி

அன்புடனும், பாசத்துடனும் எவன் என்னை நினைத்துத் தியானிக்கிறானோ பரமாத்மா அவனுக்கு ஓடிச் சென்று உதவி புரிகிறார். உனது முந்தைய நல்வினைகளின் சேகரிப்பு அதிகம். எனவே நீ இங்கு வந்துள்ளாய்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திரக் கூடம்

ஷீரடி சாய்பாபா மற்றும் அவரது பக்தர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை வழங்கும் ஓவியக்கூடம் ஏப்ரல் 14, 2022 அன்று திறக்கப்பட்டது. முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்