தலைப்பு: Kovil - 22 வா உனக்கு வேண்டியதை பெற்றுக்கொள் - வைத்திய சாயி கோவில், தென்காசி
தேதி: ஏப்ரல் 12, 2021 (திங்கட்கிழமை)
மூலம்: YouTube.com
வெளியீடு: Sai Motivation By Nagaraj
ஊடகம்: இணையதளம்
மொழி: தமிழ்


செய்தியின் மூல இணையமுகவரி, இந்தச் செய்தி வெளியிடும் போது:
https://www.youtube.com/watch?v=RNgp4BIteo0

அன்புடனும், பாசத்துடனும் எவன் என்னை நினைத்துத் தியானிக்கிறானோ பரமாத்மா அவனுக்கு ஓடிச் சென்று உதவி புரிகிறார். உனது முந்தைய நல்வினைகளின் சேகரிப்பு அதிகம். எனவே நீ இங்கு வந்துள்ளாய்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திரக் கூடம்

ஷீரடி சாய்பாபா மற்றும் அவரது பக்தர்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை வழங்கும் ஓவியக்கூடம் ஏப்ரல் 14, 2022 அன்று திறக்கப்பட்டது. முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்