தலைப்பு: ஸ்ரீ பாண்டுரங்கன் ஸ்ரீ ருக்மிணி கோயில் கும்பாபிஷேகம்
தேதி: செப்டம்பர் 10, 2021 ( வியாழக்கிழமை)
மூலம்: YouTube.com
வெளியீடு: News7Tamil Bakthi
ஊடகம்: இணையதளம்
மொழி: தமிழ்


செய்தியின் மூல இணையமுகவரி, இந்தச் செய்தி வெளியிடும் போது:
https://www.youtube.com/watch?v=EfgAvsTOj44

இறைவனுடன் நீண்ட காலமாக நான் நெருங்கிய உறவு கொண்டுள்ளேன். ஒருநாளும் அவர் சலிப்படைவதையோ, உதவி செய்யாமல் இருந்ததையோ நான் பார்த்ததில்லை.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்