தென்காசி ஷீரடி வைத்திய சாயி பிரார்த்தனைக் கூடம் மற்றும் கோயில்!

மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் தென்காசி நகரம் அமைந்துள்ளது. தென்காசி அதன் சாரலுக்குப் பிரபலமானது. தற்போது, இங்கு, ஷீரடி சாயி பாபா பக்தர்களை ஆன்மீக மழையில் நனைக்க, "தென்காசி ஷீரடி வைத்திய சாயி" கோயில் ஆனது உருவாகியுள்ளது. பக்தர்கள் கோயிலை விஜயம் செய்து பாபாவின் அருளைப் பெற கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கவனி. உன் பொருட்டு உன் வேதனைகளை அகற்றி நான் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது. உன்னை நான் ஒருபோதும் மறவேன். பல மைல்களுக்கு அப்பால் நீ இருப்பினும் உன்னை நினைவில் வைத்திருப்பேன். நான் உன்னுடைய பக்தியை விரும்புகிறேன். என் பக்தனுடைய அடிமை நான்.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்